Sự khác nhau giữa Expensive và Costly

Là thế nào để phân biệt sự khác nhay giữa 'expensive' và 'costly', mời các bạn theo dõi những ví dụ sau đây nhé:

1. This bike is costly. (Wrong)
This bike is expensive. (Right)
2. Buying all those old cars was a expensive mistake. (Wrong)
Buying all those old cars was a costly mistake. (Right)
* Expensive: Used for something usual, or regular buy or pay (expensive tickets, bikes, clothes etc)
(Expensive thường sử dụng cho những thứ mà ta hay trả tiền để mua như vé xem phim, xe đạp, quần áo...)
* Costly: Used for something unusual or rare that costs a lot (costly diamond rings) especially waste of money or cost a lot of money to correct or replace (costly mistake)
(Costly được sử dụng cho những thứ có giá trị cao mà ta không mua thường xuyên hoặc hiếm khi mua như kim cương)