Mẹo thi TOEIC Part 5 : Loại câu hỏi về từ vựng

1. Chọn đáp án đơn thuần bằng cách dựa vào ngữ nghĩa


Thông thường, các câu hỏi từ vựng TOEIC Part 5 là những câu có các đáp án ABCD là những từ hoàn toàn khác nhau, không thuộc cùng một họ từ (family words) và không thể loại suy luận bằng ngữ pháp. Ví dụ như:

Poor visibility has forced the airline to _____ the flight’s departure time from 6 o’clock to 8 o’clock. (Tầm nhìn kém đã buộc hãng hàng không phải _____ thời gian khởi hành của chuyến bay từ 6 giờ sang 8 giờ.)

A. depend (phụ thuộc)
B. distort (làm méo mó)
C. demand (yêu cầu)
D. delay (trì hoãn)

Với các dạng câu hỏi như trên thì phương pháp duy nhất để chọn được câu đúng chính là dựa vào ý nghĩa của toàn câu. Và dựa vào phần dịch đi kèm ta có thể thấy đáp án D là đáp án phù hợp cho câu trên.

Việc biết được càng nhiều từ vựng TOEIC sẽ giúp chúng ta vượt qua những câu này dễ dàng hơn. Tuy nhiên nếu trong trường hợp ở câu trên mà bạn chỉ biết được nghĩa của 3 từ depend, distort và demand thôi thì cũng dễ dàng suy đoán được đáp án phù hợp là delay đúng không nào?!

Bây giờ hãy làm thử một số câu dưới đây xem bạn có biết hết những từ vựng này không nhé.

It is a good idea to go through the files _____ to weed out things that can be either thrown out or recycled.
A. absolutely
B. relatively 
C. periodically
D. reluctantly

Đáp án là: C (tô đậm để xem đáp án)

Good managers know how to _____ responsibilities to their subordinates, which allows them to focus on more important projects.
A. relegate
B. concede
C. complement 
D. delegate 

Đáp án là: D (tô đậm để xem đáp án)

The bank demanded _____ in the amount of $50, 000 from GorTech Computers for costs incurred from the failed computer system.
A. revenue 
B. dispatch 
C. compensation
D. distribution 

Đáp án là: C (tô đậm để xem đáp án)

Nếu 3 câu trên làm khó bạn thì hãy tham gia học từ vựng qua các chủ đề trên Tiếng Anh Mỗi Ngày để làm tốt các câu hỏi dạng này bạn nhé!


2. Chọn đáp án bằng cách suy luận dựa vào những từ đi chung với nhau (collocations)

Collocation hiểu nôm na đó chính là những từ được kết hợp với nhau để tạo thành một cụm từ có ý nghĩa và thường được dùng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ cũng chỉ mang nghĩa là “màu đen” nhưng người Việt ta có những cụm từ khác nhau dùng để chỉ màu đen như “chó mực” hay “mèo mun” vậy đó.

Tương tự trong tiếng Anh sẽ có một số cụm từ đi chung với nhau, ví dụ như:

make the bed – dọn dẹp giường

do the homework – làm bài tập

take a risk – làm liều, mạo hiểm

give someone advice – cho ai đó lời khuyên

Một số dạng collocation thường thấy trong đề thi TOEIC:

Trạng từ + tính từ: completely satisfied = hoàn toàn thỏa mãn (chứ không nói downright satisfied)

VD: Are you fully aware of the implications of your action?

Tính từ + danh từ: heavy rain = mưa lớn (chứ không nói big rain)

VD: The doctor ordered him to take regular exercise.

Danh từ + danh từ: a surge of anger = cơn thịnh nộ (chứ không nói a rush of anger)

VD: I’d like to buy two bars of soap please.

Danh từ + động từ: lions roar = sư tử gầm (chứ không nói lions shout)

VD: The bomb went off when he started the car engine.

Động từ + danh từ: commit suicide = tự sát (chứ không nói undertake suicide)

VD: He has been asked to give a presentation about his work.

Động từ + một cụm giới từ: burst into tears = òa khóc (chứ không nói blow up in tears)

VD: At first her eyes filled with horror, and then she burst into tears.

Động từ + trạng từ: wave frantically = vẫy tay liên tục (chứ không nói wave feverishly)

VD: I vaguely remember that it was growing dark when we left.

Cùng nhau làm một số bài tập dưới đây để hiểu hơn về cách suy luận theo collocation này nhé!

Have you  __________  a decision yet?
A. made
B. done
C. given
D. come

Đáp án là: A – make a decision = quyết định (tô đậm để xem đáp án và giải thích)

Amber  __________    badly in her geography exam.
A. made
B. finished
C. did
D. took

Đáp án là: C – do badly = làm bài tệ (tô đậm để xem đáp án và giải thích)

While doctors may _____ in their opinions about drinking alcohol, most recommend against it for hepatitis C patients.
A. after 
B. adjust 
C. swap 
D. differ 

Đáp án là: D – differ with somebody about/on/over something = không đồng ý, tán thành với ai về điều gì đó (tô đậm để xem đáp án và giải thích)

Như vậy trong lúc học từ vựng cho TOEIC Part 5 bạn cũng hãy nhớ xem qua những từ nào hay đi với nhau để có thể nhanh chóng phát hiện ra chúng trong bài thi và chọn thật nhanh nhé.
3. Lưu ý các từ có cách viết gần giống nhau dễ gây nhầm lẫn


Trong tiếng Anh có một số cặp từ dễ gây nhầm lẫn mà nếu chúng ta không để ý kỹ thì sẽ rất dễ rơi vào bẫy của đề thi TOEIC Part 5.

Một số cặp từ tiêu biểu có thể kể ra là:

Accept (chấp nhận) và Except (ngoại trừ)

Adverse (bất lợi) và Averse (chống lại)

Advice (lời khuyên) và Advise (khuyên răn)

Affect (gây ảnh hưởng) và Effect (sự ảnh hưởng)

Assent (sự đồng ý) và Ascent (sự đi lên)

Brake (thắng, phanh xe) và Break (sự đổ vỡ)

Complement (bổ sung) và Compliment (khen ngợi)

Council (hội đồng) và Counsel (khuyên)

Desert (sa mạc) và Dessert (món tráng miệng)

Discrete (riêng biệt) và Discreet (thận trọng)

Ensure (bảo đảm) và Insure (bảo hiểm)

Everyday (mỗi ngày – tính từ) và Every day (mỗi ngày – trạng từ)

Hard (khó, chăm chỉ) và Hardly (hầu như không)

Historic (kinh điển) và Historical (thuộc về lịch sử)

Lose (đánh mất) và Loose (rộng, lỏng lẻo)

Principal (hiệu trưởng) và Principle (chính)

Site (vị trí) và sight (tầm nhìn, thị lực)

Stationary (đứng yên) và Stationery (dụng cụ văn phòng)

Story (câu chuyện) và Storey (tầng)


Cùng thử thách bản thân ở một số bài tập nhỏ sau đây nhé.

__________for the research paper, assignments are always due at the next class session.
A. Accept
B. Except
C. Excerpt
D. Access

Đáp án là: B 

Did anyone_________this silver pen?
A. loose
B. lose
C. loosen
D. lost

Đáp án là: B 

Many medications have other _____________ besides the intended one.
A. effects
B. affects
C. defects
D. infects

Đáp án là: A