Phân biệt Continuous và Continual

1 – Continuous 

Ý nghĩa: Diễn tả sự vật, sự việc xảy ra liên tục, liên tiếp không hề có gián đoạn.

Khi nói về “continuous rain” thì nghĩa là mưa liên tiếp, không ngừng nghỉ cảm giác như bạn sẽ chẳng bao giờ thấy mặt trời nữa vậy.

Ví dụ:

Our trip is canceled by the continuous rain in the whole morning. (Chuyến đi của chúng tôi bị hoãn vì cơn mưa liên tục, suốt cả buổi sáng.)

The wind blew continuously for five hours. Gió thổi hoài không ngừng trong năm tiếng đồng hồ.

They broke up after continuous fights. (Họ đã chia tay sau rất nhiều cuộc cãi vã liên tục.)

2 – Continual 

Ý nghĩa: Diễn tả sự vật, sự việc xảy ra liên tục, nhưng có gián đoạn, đứt mạch.

Khi nói về “continual rain” thì có nghĩa là bạn thi thoảng sẽ thấy nó ngừng, thấy trời hửng nắng, rồi lại mưa tiếp.

Ví dụ:

My speak is interrupted by continual questions from audience. (Bài diễn thuyết của tôi bị ngắt quãng liên tiếp bởi những câu hỏi từ phía khán giả.)

Zoe received continual complaints from customers about the new product. (Zoe đã liên tục nhận được phàn nàn từ khách hàng về sản phẩm mới.)