Phân biệt 'learn' và 'study'

Điểm chung của cặp từ "learn" và "study" là dạng từ (động từ) và cũng được dịch sang tiếng Việt là "học". Tuy nhiên, bản chất của hai động từ này là khác nhau.

LEARN:

Learn: gain knowledge, skills by studying, practicing, being taught or experience something

"Learn" được giải thích bằng việc học một cách tự nhiên, thấm dần vào nhận thức mà không phải nỗ lực. 

VD: Children learn to listen and speak from their parents. (Trẻ học nghe, nói từ bố mẹ.)

"Learn" còn là việc học hỏi cho thấy bạn hiểu, thấm nhuần và rút ra được kiến thức, kỹ năng cho bản thân.

VD: Learn to ride a bike, learn to play the piano, learn to make money.

STUDY:

Study: read, memorise facts, attend school (classes, subjects, degrees)

Chỉ hoạt động học tập hay thu thập kiến thức, kỹ năng có thể học tập từ sách vở hay học tập bằng cách khám phá thế giới xung quanh, thiên nhiều về việc bạn nỗ lực nhớ, học thuộc một loại kiến thức gì đó.

Ví dụ: "They study how to read and write at school." 

Điều khiến nhiều bạn nhầm lẫn giữa hai từ này là Study và Learn đều là học, nhưng Learn còn có nghĩa là hiểu. Ngay từ định nghĩa "learn", bạn có thể thấy các cách để "learn" là "studying, practicing, being taught or experience". Ví dụ:

- I study English grammar to learn it. (Tôi học thuộc ngữ pháp tiếng Anh để hiểu, dùng được nó).

- I studied until 3am but I did not learn anything. (Tôi ngồi học đến tận 3 giờ sáng nhưng chẳng thu nhận được gì).

- You have to study something in order to learn how to do it (Bạn phải tìm hiểu về một việc rồi mới hiểu và làm việc đó).

Điều quan trọng ở hai từ này là: "learn" là việc học để bạn am hiểu, sử dụng kiến thức hoặc có được kỹ năng còn "study" là việc học liên quan đến đọc hiểu, cố gắng ghi nhớ.